Suçiçeği (Varicella Zoster Virusu)

Suçiçeği (Varicella Zoster Virusu)

Suçiçeği (Varicella Zoster Virusu – VZV)

Gebeliğin  8-20. hf larında geçirilen maternal varicella enfeksiyonunda konj varisella sendromu olma riski %0-9.1 arasındadır. Doğumdan önceki son 5 gün içinde geçirilen ve doğumdan sonraki sonraki 2 gün içinde geçirilen maternal varicella enfeksiyonunda YD ların %20-60 ında neonatal enf gelişir ve mortalitesi %20-30 dur ve yüksek ateş , pnomoni, hemorajik deri döküntileri olur. Varicella enfeksiyonu abort nedeni değilidr. 13-20. haftalarda geçirilen enf da %2 , 1 trimesterde geçirilen enfesiyonda ise %0.4  varicella enf nuna rastlanır. 20. hf dan sonra hiçbir problem olmaz.Herpes  zoster anomali oluşturmaz.

VZV: konjenital enfeksiyon için risk en fazla 13-20 haftalardadır. 20. haftadan
sonra risk yoktur. 96 saat içinde VZİG anneye verilmeli.

Konjenital varicella send

•    deride sakar dokusu mutlaka vardır.
•    sinir hc lerine afinitesi vardır,
•    extremite hipoplazisi
•    mikroosafeli ,
•    MR ,
•    katarakt
•    horner sendromu
•    mikrooftalmi,
•    koryoretinit
•    IUGR

Fetusda VZV için prenatl tanı yapmak çok mantıklı değilidir, çünkü fetal enf olsa bile fetal hasar yapma olasılığı düşüktür, invaziv testler daha tehlikelidir ( abort, erken doğum,,vb )

VZV fetusu %3  olarak etkiler ve çoüu ilk 20 haftada olur.fetal enf genelde I. Trimesterde olur ve deride skar, extremite hipoplazileri, rudimenter parmaklar, nadiren de göz belirtileri yapar.Iç trimesterde %3 fetal anomali yapar.doğumdan 5 gün evvel ve doğumdan 2 gün sonra VZV enf nu başlarsa bebeğin İVİG ile korunması gerekir.Bu bebeklerde konj varicella enfeksiyonu gelişme olasılığı %17 olup mortalitesi %30 dur.

Varisella ile teması olan gebe dah önce varisella geçirmemişse Ab larına bakılır, IgG (-) ise IgM e bakılır. IgM (-) ise 96 içinde V2 Ig i yapılmalıdır.
Bu Ig virusun fetusa geçiş riskini azaltır. Maternal varicella gelişirse, hastalığın maternal şiddetini azlatmak için asiklovir 800 mg *5 toplam 7 gün verilir.Doğımdan önceki 5 gün ve sonraki ilk 2 günde döküntüleri olan anneden doğan bebek YD  VZV enf nu açısından risk altında olup bu bebeklere mutlaka VZV Ig ni yapılmalıdır.

I.trimesterde VZV düşük oranda abort ve anomalilere neden olur (%0.4 )
En yüksek risk 12-20 hf virusun fetusa geçişi arasındadır. Bu dönemde vertikal transmisyon yaklaşık %10 dur . Fakat risk %2 den azdır.
Fetal anomaliler
•    deri skarları
•    SSS anomalileri
•    Göz bulguları
•    Extremite anomalileri
•    ……… anomalileri
USG tanıda ( anomali tanısında ) çok önemlidir.

Diğer Hizmetlerimiz